นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

1. ทาง Araya มีนโยบายรับผิดชอบในความผิดพลาดของการจัดส่งสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
        1.1 หัวปั๊มชำรุด ลูกค้าส่งคืน หลังจากได้รับคืนแล้ว ส่งเปลี่ยนขวดใหม่ให้ (จะล่าช้าสำหรับลูกค้า) หรือ ทางเราส่งหัวปั๊มให้ใหม่โดยไม่ต้องส่งของคืน
        1.2 สินค้าเสียหายจากขนส่ง แจ้งมาทางบริษัท จะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแจ้งขั้นตอนกับลูกค้าในการเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากจะต้องมีการเคลมค่าเสียหายกับทางไปรษณีย์
        1.3 สินค้าเกิดข้อผิดพลาดจากการผลิต เช่นสีขุ่น ลูกค้าส่งคืนบริษัท หลังจากการตรวจสอบ จะส่งชิ้นใหม่ให้ลูกค้า


2.
 กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS ทางไหนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกสินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ


3.
 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางอารยาเอง เช่น ทางอารยาส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางอารยายินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่
โดยอารยาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


4.
 สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากอารยา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย


5.
 เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง 
araya.ladysecret@gmail.com / 096-628-9108  และระบุเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่ออารยาได้รับคำร้องของท่าน อารยาจะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


6.
 เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
        6.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.arayaglobal.com
        6.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
        6.3 
สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนอารยาของลูกค้าเอง
        6.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
        6.5 สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข