Araya Fungal Infections

การติดเชื้อราที่ปากช่องคลอดหรือภายในช่องคลอด (Vulvovaginal candidiasis) เป็นการอักเสบ ติดเชื้อที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนล่าง ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดมีการ เปลี่ยนแปลง โดยเชื้อที่พบร้อยละ 90 มักเกิดจากเชื้อชนิด แคนดิดา แอลบิแคน (Candida albicans) สามารถ พบได้ทั้งสตรีวัยเจริญพันธุ์ และสตรีวัยทอง อาจพบร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial vaginosis) หรือ เชื้อทริโคโมแนส ซึ่งเป็นโปรโตซัวชนิดมีหาง การติดเชื้อที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากเชื้อชนิดเดียว หรืออาจ
เกิดขึ้นได้ พร้อมๆกันทั้งสองหรือสามสาเหตุ ดังกล่าวข้างต้น

Araya Contract to Warn

การสวนล้างช่องคลอด

  • ตกขาวเป็นสีขาวข้นคล้ายเม็ดแป้งหรือคราบนม เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด
  • คันที่ปากช่องคลอดหรือภายในช่องคลอด
  • แสบร้อน (Burning)
  • โดยปกติจะมีกลิ่นอับ ถ้ามีกลิ่นเหม็น มักพบร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย
  • บวมแดงหรือแผลถลอกที่เกิดจากการเกาที่บริเวณปากช่องคลอด
  • มีอาการเจ็บแสบช่องคลอดระหว่างหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

การติดเชื้อราชนิดเดียวมักไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรง แต่ถ้ามีการติดเชื้อร่วมกันกับเชื้อแบคทีเรีย บางชนิด อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี เช่น การติดเชื้ออาจลุกลาม ขึ้นไปที่อุ้งเชิงกรานด้านบน กลายเป็นโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบชนิดเฉียบพลัน ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายต่อชีวิตได้

Araya Development of Mold

การสวนล้างช่องคลอด

ซึ่งทำให้สภาพแวดล้อม กรดอ่อนๆภายในช่องคลอดมีการเปลี่ยนแปลง(เสียสมดุล)

Araya Difficult Antibiotics

ยากลุ่มปฏิชีวนะ

การได้รับยาแบบสเปคตรัมกว้าง เป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งจะทำให้แบคทีเรีย ชนิด Lactobacilli ที่ทำ หน้าที่ปกป้องสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดต่อการติดเชื้อต่างๆ มีปริมาณลดลง

Araya Tight Clothes

ใส่เสื้อผ้ารัดแน่นเกินไป

อากาศที่ร้อนชื้นเป็นแหล่งโปรดของเชื้อราแคนดิดา ดังนั้นหากคุณสาวๆ ชอบใส่เสื้อผ้าที่รัดแนบตัว ความอับชื้นในจุดซ่อนเร้นจะมีมากกว่าการใส่เสื้อผ้าที่โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

Araya Low Resistance

ภูมิต้านทานต่ำ

โรคบางชนิดที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดน้อยลง หรือบกพร่อง เช่น เบาหวาน, ไตวาย, เอดส์ เป็นต้น

Araya Pregnant

ตั้งครรภ์

เมื่อมีการตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้น ส่งผลให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี มากขึ้นด้วย

Araya Birth Control

การคุมกำเนิด

สาวที่ใช้ ห่วงคุมกำเนิด (IUDs) หรือ ไดอะแฟรม (Diaphragms)

Araya Golden Age

วัยทอง

สาวใหญ่วัยทองมักจะต้องเจอกับภาวะฮอร์โมนในร่างกายไม่สมดุล ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการ เกิดเชื้อราในร่มผ้าได้ค่ะ

การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา เราจะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิด การติดเชื้อเหล่านี้ได้อย่างไร

Araya Prevention methods

รักษาสุขอนามัยของช่องคลอดที่ถูกวิธี โดยทำความสะอาดแต่เพียงภายนอก ไม่สวนล้างเข้าไปข้างใน โดยเฉพาะขณะที่มีรอบระดูซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย การมีคู่นอนเพียงคนเดียว, รักษาสุขภาพให้ แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ, นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ, เมื่อเจ็บป่วยไม่ควรซื้อยารับประทาน เองเป็นระยะเวลานานๆ หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม

บทความโดย พันโท นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์